Nederlands leren Onregelmatige verba in het perfectum

متابعينا الكرام اسعد الله اوقتكم بكل خير سوف نشر لكم اليوم درس جديد من دروسنا عبر موقعنا ونتمنا من الله عزوجل ان يكون في ميزان حساتنا عم نقدم لكم من مساعدات في التعليم ..

Onregelmatige verba in het perfectum

الماضي التام صيغة الحاضر

ik heb gehad ik heb
ik ben geweest ik ben
ik ben gegaan ik ga
ik heb gekocht ik koop
ik ben vertrokken ik vertrek
ik heb gelachen ik lach
ik heb geweten ik weet
ik heb gewassen ik was
ik heb gedaan ik doe
ik heb geschreven ik schrijf
ik heb gebakken ik bak
ik heb gelezen ik lees
ik heb gebracht. ik breng
ik heb begrepen ik begrijp
ik heb gedronken ik drink
ik heb gegeven ik geef
ik heb gestaan ik sta
ik heb gesproken ik spreek
ik heb gekund ik kan
ik heb gelegen. ik lig
ik heb gelopen ik loop
ik heb gereden ik rijd
ik heb gevonden ik vind
ik heb genomen ik neem
ik heb gezien ik zie
ik heb gezeten ik zit
ik heb gezocht ik zoek
ik heb gewonnen ik win
ik ben begonnen ik begin

Onregelmatige verba in het imperfectum

صيغة الماضي الناقص صيغة الحاضر
ik had ik heb
ik was ik ben
ik ging ik ga
ik at ik eet
ik kocht ik koop
ik vertrok ik vertrek
ik wist ik weet
ik deed ik doe
ik schreef ik schrijf
ik las ik lees
ik bracht. ik breng
ik begreep ik begrijp
ik dronk ik drink
ik gaf ik geef
ik stond ik sta
ik sprak ik spreek
ik kon ik kan
ik lag ik lig
ik liep ik loop
ik reed ik rijd
ik vond ik vind
ik nam ik neem
ik zag ik zie
ik zat ik zit
ik zocht ik zoek
ik won ik win
ik begon ik begin