Het politieke systeem in Nederland 

ه

 

 Het politieke systeem in Nederland

In het jaar 1848 kreeg Nederland een nieuwe grondwet.Eén van  de belangrijke

be vernieuwingen was de uitbreiding van het kiesrecht.

Voor 1848 mochten vrouwen niet stemmen.Een laatste vernieuwing brach grondwet van 1983.

Sindsdien mogen ook buitenlanders meedoen a gemeenteraadsverkiezingen.

Zij kunnen ook in die raden gekozen wo voorwaarde daarvoor is dat zij vijf jaar legaal in Nederland gewoond hebben.

an rden.Een Nederland is een democratisch land.Dat betekent dat het volk mee meebeslist.

Elke Nederlander, vanaf achttien jaar, kiest de parlementsleden,

d gemeenteraad en de Provinciale Staten.

praat en De partijen die de meeste stemmen krigen,

vormen samen de regering.uit :

de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.De Eerste Kamer (75 leden) De koningin helpl natuu:

lijk bi het vormen van die regering.Het parlement bestaat controleert alle beslissingen van de Tweede Kamer.

Nederland heeft verschilende politieke partijen die met 150 zetels de Tweede Kamer vormen.

Belangrijke woorden vernieuwingen belangrijk