Belangrijke woorden Nederlands leren

Parken zijn belangrijk Tekst (2) Veel mensen hebben geen tuin. Als het mooi weer is, zitten ze vaak op de stoep voor hun huis. Als er een park in de buurt is, kunnen mensen daar lekker op het gras, op een bankje of onder de bomen zitten. Vaak kunnen mensen ook sporten of lekker joggen. Ook voor kinderen is een park belangrijk. Kinderen spelen graag buiten, ei maar de straten zijn te gevaarlijk door het drukke verkeer. In een park kunnen kinderen spelen zonder op auto’s te hoeven letten De komende jaren zullen er in de oude wijken parken bij moeten kom ed Dat kan natuurlijk door de sloop van oude huizen. De parken moeten go bereikbaar zijn zodat veel mensen er gebruik van kunnen maken. Belangrijke woorden jog