مفردات اللغة الهولندية

كلمات هولندية تحسن من لغتك تعلم اللغة الهولندية

تعلم من الصفر

Een lijst van mogelijkheden is vaak overtuiging vooral als je bedenkt dat er verschillende manieren zijn om een goed leven te leiden ADAM PILLIPS, On Kissing, Tickling and Being Bored Het lijkt zo logisch dat we soms ‘nee’ moeten zeggen, en toch wordt algemeen verondersteld dat we beter zo vaak mogelijk ja’ zeggen. De ongeschreven regel stelt dat wie vriendelijk, bezorgd, beleefd of attent wil overkomen, vooral niet te veel ‘nee’ moet zeggen. Deze logica houdt zowel ons privé als ons publicke leven in de ban: van de intimiteit van ons eigen huis tot het openbare debat van de politiek. Zelfs advertenties on- dersteunen vooral ‘De bank die ja zegt’. In mijn klinisch werk als kinderpsychologe kom ik regelmatig in aanraking met ge- zinnen die er de grootste moeite mee hebben om ‘nee’ te zeg- gen en zich hierdoor op emotioneel vlak in cen steeds lastiger parket werken. Ik ben er me tegelijk ook van bewust hoe moci- lijk ikzelf – net als mijn vrienden trouwens – ‘nee’ kan zeggen. Ik geloof stellig dat het niet helpt om zoveel mogelijk ‘ja’ te zeggen. Door niet op het juiste moment ‘nee’ te zeggen, ontne- men we onszelf en onze omgeving de kans onze ’emotionele spieren’ te strekken. ‘Nee’ zeggen hoeft niet per definitie een absolute weigering, ontkenning of de negatie van een ander in te houden. Integendeel: het kan precies een sterk geloof tot uitdrukking brengen in de kracht en mogelijkheden van die ander. ‘Nee’ zeggen is het noodzakelijk complement van een positieve houding, beide hebben elkaar nodig. Dit bock zal zich toespitsen op de betekenis van het ‘nee’ zeggen binnen het ge- zin en het belang ervan nader trachten toe te lichten. Onze kijk op kinderen is-net als onze rol als ouders – steeds

السابق
الجزء السادس : 16 جملة مهمة في اللغة الهولندية 2020
التالي
محادثة + كلمات تستخدم في التسوق في الهولندية 2020